Свържете се с нас

Новини

Внимание! Банките започват проверки откъде са парите в сметките ви

Published

on

Медийни публикации и сигнали за пране на пари ще са основание за вземане на мерки

Банките в ЕС, включително в България, започват да прилагат много по-комплексен и задълбочен подход, а не формални мерки, както до момента, при анализиране на потенциалните случаи на пране на пари и финансиране на тероризъм.

Клиентите и операциите ще се оценяват не само на база формални показатели и данни в публични регистри, но и съобразно всякаква достоверна публична информация – от медийни публикации, неправителствени организации, доклади, авторитетни академични публикации и др. На практика кредитните институции ще се превърнат в нещо като частни агенции за финансово разузнаване, пише Mediapool

Това става ясно от „Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма“, издадени от Европейския банков орган (ЕБО) на базата на директивата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. В четвъртък те бяха приети за прилагане у нас от 7 октомври 2021 г. с решение на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).

Ако трезорите решат да приложат насоките стриктно, голяма част от българския политически и бизнес елит е възможно да се окаже със сериозни проблеми да ползва услугите на финансовия сектор у нас след 7 октомври тази година.

Документът на практика ще улесни банковия сектор при прилагането на санкционни списъци от рода на съставения въз основа на глобалния закон „Магнитски“ на САЩ. Любопитна страна на насоките е, че подобно на американските санкции не изискват влезли в сила присъди за корупция или злоупотреби, за да ограничат финансовите операции на съмнителни бизнесмени и политици.

Тъй като няма особено доверие, че националните органи могат да се справят самостоятелно с прането на пари и финансирането на тероризма, Европейската комисия във вторник обяви, че ще създаде на нов централен общоевропейски „Орган за борба с прането на пари“ – AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Европа бе принудена да затегне регулациите в сферата след поредица от разкрития на тежки случаи на пране на пари през авторитетни банки в ЕС.

„Видните политически личности“ са априори съмнителни

Насоките, съставени от ЕБО, определят рисковите фактори, които банките и останалите финансови дружества следва да вземат предвид, когато правят оценка на риска от пране на пари и финансиране на тероризъм по отношение на конкретен клиент, финансова операция или сделка. Въз основа на насоките банките трябва да коригират досегашната си политика в тази сфера.

От трезорите се очаква да имат системи и механизми за контрол и оценка на риска, които непрекъснато се актуализират.

Банките са длъжни да направят първоначална комплексна оценка на клиента, която включва идентифициране, установяване на действителния собственик (ако става дума за фирма), проверка на самоличността на физическите лица и установяване на целта на деловите взаимоотношения.

Въз основа на директивата срещу прането на пари трезорите задължително правят разширена комплексна проверка на клиента, когато той или действителният собственик е „видна политическа личност“, когато сделката е с високорискова трета държава или когато става дума за операции, които са сложни, необичайно големи, осъществени по необичайни схеми или нямат явна икономическа и законна цел.

Когато банката работи с „видна политическа личност“, тя е длъжна „винаги“ да предприеме мерки за установяване на източника на богатството и произхода на средствата и да се увери, че политикът не получава постъпленията от корупция или друга престъпна дейност. Решенията за сключване или продължаване на деловите взаимоотношения с видната политическа личност трябва да се вземат от висшето ръководство на банката.

Специална част от насоките е посветена на т. нар. частно банкиране, при което се предоставят банкови и други финансови услуги на заможни частни лица и техните семейства или дружества.

В тези случаи рискът от злоупотреби, укриване на произхода на средствата или на данъци се счита за особено висок. Затова банката е длъжна да прави по-задълбочена проверка на клиента, да регистрира посещенията си при него, както и да предприеме действия за установяване на източника на богатството и произхода на средствата.

Банките ще събират достоверна информация отвсякъде

За да идентифицират риска от пране на пари и финансиране на тероризма, банките са длъжни „винаги“ да отчитат следните източници на информация: наднационалната оценка на риска на Европейската комисия; списъка на Европейската комисия с високорискови трети държави; информация от правителствата, като например национални оценки на риска, политически изявления и сигнали на правителството; информация от регулаторните органи; информация от звената за финансово разузнаване (ЗФР) и правоприлагащи агенции, например доклади за заплахите, сигнали и типологии.

Други източници на информация, които дружествата следва да вземат предвид, включват, но не се ограничават до тях са:

собствените познания и професионален опит на банката;

информация от браншови организации;

информация от гражданското общество, например индекси за корупция и доклади по държави;

информация от международни органи по стандартизация, като например съвместни доклади за оценка или правно необвързващи черни списъци;

информация от достоверни и надеждни публични източници, например статии от вестници с добра репутация;

информация от достоверни и надеждни търговски организации, например доклади за риска и разузнавателни такива;

информация от статистически организации и от академичните среди.

При идентифициране на рисковите фактори, свързани с клиентите, трябва да се следи професионалната дейност на клиента и действителния собственик, репутацията и поведението му. В този случай рисковите фактори включват въпроси като:

Свързан ли е клиентът или действителният собственик със сектори, които обикновено се свързват с по-висок риск от корупция – например строителство, фармацевтични продукти и здравеопазване, търговия с оръжие и отбрана, добивната промишленост, обществени поръчки, хазарт, търговия на ценни метали?

Свързан ли е клиентът или действителният собственик със сектори, които включват значителни суми пари в брой?

Клиентите имат ли политически връзки, например дали са видни политически личности, или техен действителен собственик е видна политическа личност?

Клиентът или действителният собственик заема ли друга важна позиция, или ползва ли се с широка обществена известност, която би могла да им даде възможност за злоупотреба с това положение за лично обогатяване?

Например, дали те са местни или регионални висши държавни служители с възможност да влияят върху възлагането на обществени поръчки, вземащи решения членове на знакови спортни организации или физически лица, които са известни с влиянието си върху правителството и други високопоставени политици?

Съществуват ли неблагоприятни съобщения в медиите или други надеждни източници на информация за клиента, например има ли твърдения за престъпност или тероризъм, които уличават клиента или действителния собственик?

Ако е така, надеждни и достоверни ли са те? Дружествата следва да определят достоверността на твърденията въз основа на качеството и независимостта на източника на данни и запазването на отчитането на тези твърдения, наред с други съображения. Дружествата следва да отбележат, че липсата на наказателни присъди само по себе си може да не бъде достатъчно за отхвърляне на твърденията за нарушения.

Клиентът, действителният собственик или лице, за което е публично известно, че е тясно свързано с тях, имало ли е запорирани активи поради административни или наказателни производства или обвинения в тероризъм или финансиране на тероризма?

Знае ли дружеството дали клиентът или действителният собственик е бил обект на доклад за съмнителни сделки в миналото?

Има ли дружеството вътрешна информация за почтеността на клиента или действителния собственик, получена например в хода на дългогодишни делови взаимоотношения?

Клиентът желае ли сделки, които са сложни, необичайни или неочаквано големи или се извършват по необичайни или неочаквани схеми, нямат явна икономическа или законна цел или стабилно търговско основание?

Клиентът поискал ли е ненужни или прекомерни нива на поверителност?

Може ли източникът на богатство или произходът на средства на клиента или действителния собственик да бъде лесно обяснен, например чрез тяхната професия, наследство или инвестиции? Правдоподобно ли е обяснението?

Подобни насоки да подробно разписани във връзка с държавите и географските области, където е регистриран клиентът или където се осъществяват сделките. Разписани са и рисковите фактори, свързани със самите продукти, услуги и сделки, които са предмет на операциите.

На банките се дава възможност да решат да претеглят рисковите фактори в зависимост от относителната им важност и да вземат решение за най-подходящия начин за категоризиране на риска.

Освен че трябва да докладват на финансовото разузнаване, банките могат да вземат решение да отстранят риска, като спрат да предлагат услуги на определени категории клиенти или пък да се ограничат до предлагане единствено на основни финансови продукти и услуги на тези лица. В същото време финансовите институции трябва да внимават да не лишават неправомерно легитимните си клиенти от финансови услуги.

Системите за оценка на риска следва да са пропорционални, пише още в насоките. Малките дружества, които не предлагат сложни продукти или услуги и които имат ограничена или изцяло местна експозиция, може да не се нуждаят от сложна или усъвършенствана оценка на риска, пише в насоките.

Продължете с четенето

Новини

Страхотна вест! Падна първи сняг в България! Трупа яко ВИДЕО

Published

on

Сняг заваля над заслона „Тевно езеро“, намиращ се в Пирин планина, на източния бряг на Тевното езеро с 2512 метра надморска височина, съобщи сайтът „Метео Балканс“.

Двуетажната постройка, която се вижда от заснетото видео, е затрупана от сняг.

В заслона се предлагат топла храна и напитки, той е  електрифициран чрез собствен генератор, взима питейната вода от извор над заслона и няма опасност за туристите.

Продължете с четенето

Новини

Александра Фейгин спечели златния медал в международния турнир по фигурно пързаляне

Published

on

Александра Фейгин спечели златния медал при жените в десетото издание на международния турнир по фигурно пързаляне Купа „Денкова-Стависки“, който се проведе в Зимния дворец в София.

Състезателката на клуб „Денкова-Стависки“ получи за волната си програма втора по сила оценка от 99.48 точки, от които 44.52 за технически елементи и 54.96 за компоненти на програмата. Фейгин обаче беше първа в кратката програма и с общ сбор от 157.76 точки триумфира в надпреварата.

Втора е Миа Каролин Риса Гомес (Норвегия) със 156.51 точки, а трета се нареди Елена Агостинели от Италия със 150.20 точки.

В състезанието участват още четири националки. Кристина Григорова е четвърта със 150.18 точки, въпреки че беше втора в кратката програма. Ивелина Байчева е на седмо място със 126.19 точки, Симона Георгиева е десета със 115.96, а Мария Ставрева е на 13-о място с 84.00 точки.

При девойките победителка е българката Киара Христова със 137.76 точки, следвана от представителките на Турция Фатма Яде Карликли със 119.42 и Анна Денис Йоздемир със 117.80 точки.

Криста Георгиева се нареди на пето място със 115.36 точки, а останалите българки са след десета позиция в подреждането.

При мъжете златото взе Бурак Демирбога от Турция с 220.23 точки.

Беат Шюмперли зае четвърто място със 167.63 точки, Филип Каймакчиев е пети със 167.05, Лари Луполоувър е на шеста позиция със 145.68 точки, а Александър Златков не излезе за волната програма.

При юношите първи е Михаел Мосхаев (Израел) със 114.99 точки, следван от българите Росен Пеев със 107.90 и Александър Качамаков с 93.11 точки.

В турнира участваха около 270 състезатели във всички възрасти от България, Турция, Италия, Сърбия, Казахстан, Израел, Украйна, Австрия, Хърватия, Гърция, Норвегия, Великобритания и други.

Продължете с четенето

Новини

Лична драма: Юлиан Константинов е съсипан, разбра се защо жена му го напусна

Published

on

Юлиан Константинов е сред българските известни личности, които като цяло се харесват на хората. Той стана особено популярен в ролята си на ко водещ в предаването „На кафе“ по Нова телевизия. Оказва се обаче, че колкото и харизматичен да е за зрителите, в личния му живот не всичко е розово. Стана ясно и защо жената на Юлиан Константинов е взела решение да се разведе с него.

Оперният певец Юлиан Константинов се намира в един от най-тежките периоди от живота си, защото дългогодишната му съпруга Юлия се разведе с него, пишат от show.blitz.bg. Причината е предвидима – изневяра. Според запознати със семейния живот на 56-годишния панелист в „На кафе“ става въпрос за знойна блондинка от Пловдив, която му взела акъла и за която жена му разбрала. Освен това тази изневяра съвсем не била първата.

Докато в началото за похожденията на Константинов знаели малцина от обкръжението му, благодарение на медиите, преди 6 години последното му любовно увлечение станало достояние на цяла България. Юлия не могла да преглътне публичния резил и подала молба за развод. Че вече е разведен мъж, братът на войлейболния ас Пламен Константинов потвърди в едно от изданията на „На кафе“.

„Юлиан беше съсипан. Какво ли не направи, за да му прости, но жена му беше много наранена“, споделят техни приятели. Двамата били заедно от 20 години, през половината от които били само гаджета. Предложението му за брак изобщо не било романтично. „Какви ли не работи измислят хората – вадят пръстени от някакви супи или рула, водят момичетата на върхове и падат на колене. Този драматизъм го има и в нашия жанр. Но приличам ли ви на характерен оперен певец? Точно затова не го направих така“, разказвал е Юлиан.

Решението за развод било изненада за най-близките им хора, тъй като Юлиан и Юлия смятали, че имат кармична връзка. Освен съвпаденията със собствените им имена се оказало, че и братята им са учили в един клас и носят едно и също име – Пламен. Даже и бабите на Юлия и Юлиан са с името Елена. Срещнали се случайно в столичен трамвай номер 9. „Познах го, без да го бях виждала преди“, споделяла е русокосата красавица за първата среща с бившия си мъж. Тогава тя била едва на 17 години, а страната ни преживявала тежка финансова криза. Двамата живеели на ръба, с много ограничен бюджет.

„Почти нямаше къде да се ходи – излизахме на сладкарница, купувахме си дъвки и „Туйкс“, който разделяхме на две, беше много актуален“, спомня си Юлия. Тя била запленена от певческия му талант, а световноизвестният бас току-що бил изкарал казармата. Колебаел се какво да кандидатства и първоначално планирал да е в специалност „Естрада” в Консерваторията.

Юлия пък завършила гимназия и започнала да учи „Финанси и кредит“ с профил „Банково дело“ в тогавашния ВИИ „Карл Маркс“. Дипломира се и 4 години работи в банка, като стига до шеф на „Кореспондентски отношения“. Точно тогава обаче е периодът на големите фалити и банката, в която работела, била закрита.

През 1992 г. Юлиан направил дебюта си на софийска сцена, а след това завалели предложенията за участия по цял свят. Двамата още не били официално женени, но Юлия го следвала навсякъде и заедно обиколили света – пътували до Аржентина, Австралия, Япония, Щатите, Германия, Франция, Италия и Испания. През 1998 г. Константинов паднал на крака пред входната врата на дома им, а Юлия получила пръстен с 9 диаманта, предаван от поколение на поколение в рода му.

Съпругата му се оказала петата жена в семейството, която носела на ръката си старинното бижу. Двамата сложили подпис в гражданското на 30 октомври. Сватбената церемония била на следващия ден във вече забранената за венчавки катедрала „Св. Александър Невски“, а веселбата – в ресторант „Максим”. Година по-късно се ражда по-големият им син Георги, кръстен на бащата на певеца. 7 години по-късно се ражда и по-малкият Никола. Нито един от двамата им сина обаче не е наследил певческия талант на татко си.

Заради Юлия, която е собственик на популярни сайтове за мода, култура и лайфстайл, преди десетина години той ограничил пътуванията до минимум, тъй като искал да е по-близо до семейството си. Константинов чувствително намалил броя на ангажиментите си, макар че му било мъчно за голямата сцена. Уви, това не спасило брака му, пише „Хотарена“. Според запознати, в момента Юлиан Константинов е в доста тежки отношения с вече бившата си жена. Ако се вярва на слуховете, съпругата му дори го обвинявала в домашно насилие и си изкарала ограничителна заповед срещу него. В момента дамата имала нов мъж до себе си.

Продължете с четенето
Реклама

Интересни

Новини3 седмици ago

Страхотна вест! Падна първи сняг в България! Трупа яко ВИДЕО

Сняг заваля над заслона „Тевно езеро“, намиращ се в Пирин планина, на източния бряг на Тевното езеро с 2512 метра...

Новини3 седмици ago

Александра Фейгин спечели златния медал в международния турнир по фигурно пързаляне

Александра Фейгин спечели златния медал при жените в десетото издание на международния турнир по фигурно пързаляне Купа „Денкова-Стависки“, който се...

Новини3 седмици ago

Лична драма: Юлиан Константинов е съсипан, разбра се защо жена му го напусна

Юлиан Константинов е сред българските известни личности, които като цяло се харесват на хората. Той стана особено популярен в ролята си...

Новини4 седмици ago

Покойната съпруга на Иво Аръков била адвокатка и

Иво Аръков има зад гърба си брак с руска адвокатка, която починала миналата година през октомври в Лондон. След разлъката двамата...

Новини2 месеца ago

ООН извади България от списъка на развитите страни

България вече не е от групата на най-високо развитите държави в света. Това показва класация на Индекса на човешкото развитие...

Новини2 месеца ago

Скръбна вест: Отиде си любима на поколения българи актриса

След дълго и тежко боледуване на 74 години почина актрисата Добринка Станкова, съобщи Lupa.bg, като се позова на близки до семейството й....

Новини2 месеца ago

Голяма верига хранителни магазини стъпва в България, търсят служители за 1450 лeвa бруто

Гepмaнcĸaтa вepигa мaгaзини зa xpaнитeлни cтoĸи Міх Маrkt oфициaлнo влизa нa бългapcĸия пaзap, cлeд ĸaтo пpeди няĸoлĸo мeceцa ce зaгoвopи...

Новини2 месеца ago

Унгария подписва нов договор с „Газпром“ при много по-изгодни цени и условия…

Докато намалява доставките за едни, руският концерн е щедър към други Унгария съобщи, че е подписала нова сделка с руския...

Новини2 месеца ago

Родители убиват детето си, а след това лекарят открива покъртителна бележка в ръката на момчето

Това е история за малко момче с голямо сърце. И това е история, която всеки трябва да прочете. Историята е...

Новини2 месеца ago

Владимир Путин обяви мобилизация в Русия и заплаши Запада

Руският президент Владимир Путин отправи обръщение към руснаците. В него той обяви частична мобилизация на населението. За да защитим нашата...

Новини2 месеца ago

Нагло пияната и дрогирана ученичка Диана, която помете 5 коли, се примоли жално, иска на училище

Софийският районен съд реши 18-годишното момиче, което помете пет коли след употреба на алкохол и наркотици, да бъде освободено от ареста с мярка за неотклонение „парична гаранция в...

Новини2 месеца ago

Огромна трагедия с жена на улица “Първи май“, приготвила си дрехи за погребението и се обесила

62-годишна кърджалийка сложи край на живота си около 18:00 часа вчера, пише 24rodopi.com. Самотно живеещата жена приготвила дрехи за погребението...

Новини2 месеца ago

Христо Гърбов: Омерзен съм от избори! Политиците са по-големи актьори и от нас актьорите

Христо Гърбов казва, че е загубил надежда за възстановяването на България. Актьорът, който скоро ще отпразнува 65-ия си рожден ден,...

Новини2 месеца ago

Ядрени подводници на Русия изплуваха край Аляска

Руската армия изживява най-тежкия си момент от войната, откакто украинските войници предприеха контранастъпление, в резултат на което си върнаха някои...

Новини2 месеца ago

Внимание! Банките започват проверки откъде са парите в сметките ви

Медийни публикации и сигнали за пране на пари ще са основание за вземане на мерки Банките в ЕС, включително в...

Новини2 месеца ago

Вият сирени! Мълния уби 28-годишен мъж в гаража му в Ямбол! Парамедиците са в шок

Трагичен инцидент уби млад мъж в гараж. „Мъж на 28 години загина след удар от гръмотевица в гараж в ямболското...

Новини2 месеца ago

ИЗВЪНРЕДНО! Емили дрогирана на тротинетката, чака я затвор

Емили, станал/а известна с рисковото си каране на тротинетка, е в „Пирогов” с охлузвания след удар в микробус, за който...

Новини2 месеца ago

ИЗВЪНРЕДНО! Германия спира да приема украинци

Поради големия брой бежанци от Украйна и лица, търсещи убежище от други страни, дванадесет от 16-те германски провинции в момента...

Новини2 месеца ago

Потвърдено: Акцията на ДАНС в „Булгаргаз“ е срещу Киро Петков и Асен Василев! Ще ги арестуват ли!?

Агенти на ДАНС влязоха в Министерството на енергетиката и  Булгаргаз“, съобщи БНР. Само от прокуратурата засега не потвърждават информацията. Най-вероятно...

Новини2 месеца ago

Шефът на БНБ разкри: Ето какво ще стане с доходите и левовете ви в банката след преминаването в евро

Присъединяването към Еврозоната ще доведе до увеличаване на доходите. Това бомбастично изявление направи управителят на Българската народна банка Димитър Радев....

Реклама

Trending

Copyright © 2022