Свържете се с нас

Новини

Внимание! Банките започват проверки откъде са парите в сметките ви

Published

on

Медийни публикации и сигнали за пране на пари ще са основание за вземане на мерки

Банките в ЕС, включително в България, започват да прилагат много по-комплексен и задълбочен подход, а не формални мерки, както до момента, при анализиране на потенциалните случаи на пране на пари и финансиране на тероризъм.

Клиентите и операциите ще се оценяват не само на база формални показатели и данни в публични регистри, но и съобразно всякаква достоверна публична информация – от медийни публикации, неправителствени организации, доклади, авторитетни академични публикации и др. На практика кредитните институции ще се превърнат в нещо като частни агенции за финансово разузнаване, пише Mediapool

Това става ясно от „Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма“, издадени от Европейския банков орган (ЕБО) на базата на директивата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. В четвъртък те бяха приети за прилагане у нас от 7 октомври 2021 г. с решение на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ).

Ако трезорите решат да приложат насоките стриктно, голяма част от българския политически и бизнес елит е възможно да се окаже със сериозни проблеми да ползва услугите на финансовия сектор у нас след 7 октомври тази година.

Документът на практика ще улесни банковия сектор при прилагането на санкционни списъци от рода на съставения въз основа на глобалния закон „Магнитски“ на САЩ. Любопитна страна на насоките е, че подобно на американските санкции не изискват влезли в сила присъди за корупция или злоупотреби, за да ограничат финансовите операции на съмнителни бизнесмени и политици.

Тъй като няма особено доверие, че националните органи могат да се справят самостоятелно с прането на пари и финансирането на тероризма, Европейската комисия във вторник обяви, че ще създаде на нов централен общоевропейски „Орган за борба с прането на пари“ – AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Европа бе принудена да затегне регулациите в сферата след поредица от разкрития на тежки случаи на пране на пари през авторитетни банки в ЕС.

„Видните политически личности“ са априори съмнителни

Насоките, съставени от ЕБО, определят рисковите фактори, които банките и останалите финансови дружества следва да вземат предвид, когато правят оценка на риска от пране на пари и финансиране на тероризъм по отношение на конкретен клиент, финансова операция или сделка. Въз основа на насоките банките трябва да коригират досегашната си политика в тази сфера.

От трезорите се очаква да имат системи и механизми за контрол и оценка на риска, които непрекъснато се актуализират.

Банките са длъжни да направят първоначална комплексна оценка на клиента, която включва идентифициране, установяване на действителния собственик (ако става дума за фирма), проверка на самоличността на физическите лица и установяване на целта на деловите взаимоотношения.

Въз основа на директивата срещу прането на пари трезорите задължително правят разширена комплексна проверка на клиента, когато той или действителният собственик е „видна политическа личност“, когато сделката е с високорискова трета държава или когато става дума за операции, които са сложни, необичайно големи, осъществени по необичайни схеми или нямат явна икономическа и законна цел.

Когато банката работи с „видна политическа личност“, тя е длъжна „винаги“ да предприеме мерки за установяване на източника на богатството и произхода на средствата и да се увери, че политикът не получава постъпленията от корупция или друга престъпна дейност. Решенията за сключване или продължаване на деловите взаимоотношения с видната политическа личност трябва да се вземат от висшето ръководство на банката.

Специална част от насоките е посветена на т. нар. частно банкиране, при което се предоставят банкови и други финансови услуги на заможни частни лица и техните семейства или дружества.

В тези случаи рискът от злоупотреби, укриване на произхода на средствата или на данъци се счита за особено висок. Затова банката е длъжна да прави по-задълбочена проверка на клиента, да регистрира посещенията си при него, както и да предприеме действия за установяване на източника на богатството и произхода на средствата.

Банките ще събират достоверна информация отвсякъде

За да идентифицират риска от пране на пари и финансиране на тероризма, банките са длъжни „винаги“ да отчитат следните източници на информация: наднационалната оценка на риска на Европейската комисия; списъка на Европейската комисия с високорискови трети държави; информация от правителствата, като например национални оценки на риска, политически изявления и сигнали на правителството; информация от регулаторните органи; информация от звената за финансово разузнаване (ЗФР) и правоприлагащи агенции, например доклади за заплахите, сигнали и типологии.

Други източници на информация, които дружествата следва да вземат предвид, включват, но не се ограничават до тях са:

собствените познания и професионален опит на банката;

информация от браншови организации;

информация от гражданското общество, например индекси за корупция и доклади по държави;

информация от международни органи по стандартизация, като например съвместни доклади за оценка или правно необвързващи черни списъци;

информация от достоверни и надеждни публични източници, например статии от вестници с добра репутация;

информация от достоверни и надеждни търговски организации, например доклади за риска и разузнавателни такива;

информация от статистически организации и от академичните среди.

При идентифициране на рисковите фактори, свързани с клиентите, трябва да се следи професионалната дейност на клиента и действителния собственик, репутацията и поведението му. В този случай рисковите фактори включват въпроси като:

Свързан ли е клиентът или действителният собственик със сектори, които обикновено се свързват с по-висок риск от корупция – например строителство, фармацевтични продукти и здравеопазване, търговия с оръжие и отбрана, добивната промишленост, обществени поръчки, хазарт, търговия на ценни метали?

Свързан ли е клиентът или действителният собственик със сектори, които включват значителни суми пари в брой?

Клиентите имат ли политически връзки, например дали са видни политически личности, или техен действителен собственик е видна политическа личност?

Клиентът или действителният собственик заема ли друга важна позиция, или ползва ли се с широка обществена известност, която би могла да им даде възможност за злоупотреба с това положение за лично обогатяване?

Например, дали те са местни или регионални висши държавни служители с възможност да влияят върху възлагането на обществени поръчки, вземащи решения членове на знакови спортни организации или физически лица, които са известни с влиянието си върху правителството и други високопоставени политици?

Съществуват ли неблагоприятни съобщения в медиите или други надеждни източници на информация за клиента, например има ли твърдения за престъпност или тероризъм, които уличават клиента или действителния собственик?

Ако е така, надеждни и достоверни ли са те? Дружествата следва да определят достоверността на твърденията въз основа на качеството и независимостта на източника на данни и запазването на отчитането на тези твърдения, наред с други съображения. Дружествата следва да отбележат, че липсата на наказателни присъди само по себе си може да не бъде достатъчно за отхвърляне на твърденията за нарушения.

Клиентът, действителният собственик или лице, за което е публично известно, че е тясно свързано с тях, имало ли е запорирани активи поради административни или наказателни производства или обвинения в тероризъм или финансиране на тероризма?

Знае ли дружеството дали клиентът или действителният собственик е бил обект на доклад за съмнителни сделки в миналото?

Има ли дружеството вътрешна информация за почтеността на клиента или действителния собственик, получена например в хода на дългогодишни делови взаимоотношения?

Клиентът желае ли сделки, които са сложни, необичайни или неочаквано големи или се извършват по необичайни или неочаквани схеми, нямат явна икономическа или законна цел или стабилно търговско основание?

Клиентът поискал ли е ненужни или прекомерни нива на поверителност?

Може ли източникът на богатство или произходът на средства на клиента или действителния собственик да бъде лесно обяснен, например чрез тяхната професия, наследство или инвестиции? Правдоподобно ли е обяснението?

Подобни насоки да подробно разписани във връзка с държавите и географските области, където е регистриран клиентът или където се осъществяват сделките. Разписани са и рисковите фактори, свързани със самите продукти, услуги и сделки, които са предмет на операциите.

На банките се дава възможност да решат да претеглят рисковите фактори в зависимост от относителната им важност и да вземат решение за най-подходящия начин за категоризиране на риска.

Освен че трябва да докладват на финансовото разузнаване, банките могат да вземат решение да отстранят риска, като спрат да предлагат услуги на определени категории клиенти или пък да се ограничат до предлагане единствено на основни финансови продукти и услуги на тези лица. В същото време финансовите институции трябва да внимават да не лишават неправомерно легитимните си клиенти от финансови услуги.

Системите за оценка на риска следва да са пропорционални, пише още в насоките. Малките дружества, които не предлагат сложни продукти или услуги и които имат ограничена или изцяло местна експозиция, може да не се нуждаят от сложна или усъвършенствана оценка на риска, пише в насоките.

Продължете с четенето

Новини

Времето полудя! Сняг се сипе на парцали на това място у нас СНИМКА

Published

on

Силен сняг вали в момента на връх Мусала в Рила. Това съобщиха от Meteo Bulgaria.

Температурата на първенеца на Балканите е 0 градуса и това е причината за обилния снеговалеж.

„Тази година на Мусала Август е по снежен от Юли“, коментира планинарят Росен Димитров.

Това не е първият снеговалеж у нас след края на зима 2022/2023

Продължете с четенето

Новини

Богородица се яви в Черепишкия манастир

Published

on

Игуменът я вижда върху дърво за огрев

Невиждано чудо се случи в Черепишкия манастир „Успение Богородично“ в навечерието
на Великден!

Образите на Богородица и Младенеца се явиха върху цепеница, която била приготвена
за горене. Игуменът на обителта отец Йоаникий успял да види нарязаното и нацепено
за огрев дърво буквално секунди преди да го хвърли в камината.

Уникалната история разкри пред „България Днес“ занаятчията Мирослав Илиев от
съседното село Зверино, който помага с труда си в манастира край река Искър, родил
незабравимия образ на баба Илийца в творбата „Една българка“ на Иван Вазов.

„През миналата 2018 г. са докарани дърва за огрев в манастира като дарение от
Цветан Язовеца от село Ребърково. След нарязването им от игумена Йоаникий заедно
със Здравко от с. Зверино и послушника Габриел дървата са нацепени и грижливо
подредени.

Докато са цепени и подреждани, никой не е обърнал внимание или забелязал
образа на Божията майка“, споделя пред вестника занаятчията Мирослав Илиев, който
при всеки удобен момент е в светата обител като ценен помощник на игумена.

Дървата едно по едно започват да се ползват за отопление на Божия храм в зимните
студове. Докато идва редът на необичайната цепеница.

„През студения период на зимата игуменът на манастира решил с тези дарени дърва
да поддържа печката в столовата на манастира. Без да обръща внимание, взема една
цепеница, завърта я, за да може да влезе в печката, и тогава вижда образа на Света
Богородица“, споделя още Илиев.

Виждайки образа на Божията майка с Младенеца, игуменът отец Йоаникий ахва. „Истинско
чудо, което идва неслучайно“, споделя пред „България Днес“ Божият служител.

Истинско въодушевление и възторг от свещената находка изпълва душите както на
монаха, така и на Мирослав Илиев, който веднага се заема с реставрацията на дървото.

На място пристига и един от най-добрите краеведи и познавачи на историята, културата
и традициите на цялото Искърско дефиле Борис Кръстев, който също се поклонява
пред чудотворния лик и го заснема.

Ясно се вижда от фотографиите как дървото е рязано с моторна резачка. Сякаш по
Божий промисъл машината е минала от горната и долната страна на Богородица и Божия
син, без да ги засегне. Истинско чудо е, че при рязането мъжете не са забелязали
сакралните образи, но въпреки това не са наранили фатално издълбаните в ствола
на дървото по необясним начин ликове.

Засегнати са единствено части от ореола на Богородица и сина Божий от двете страни.
Така става ясно, че има още две части от дървото, които са останали неоткрити,
за да се запълни целият образ на невижданата икона дърво.

„След този случай игуменът на Черепишкия манастир започва да преглежда всяко
дърво, преди да го сложи в печката. Така след около 20 дни открива втора част
от иконата“, разказва още Мирослав Илиев.

След среща с Цветан Язовеца от Ребърково станало ясно, че дървото е от вида ясенолистен
явор. След като кората паднала, Миро забелязал, че образът започва да потъмнява.
Предполага се, че дървото е много старо.

Ясенолистният явор достига 25 метра височина и е широколистно дърво с произход
Северна Америка. Видът е разпространен в много широк географски диапазон извън
родината си – чак до Австралия.

В България освен като често срещано улично и парково
дърво той може да бъде открит и в диворастящо състояние почти навсякъде.

Дървата са нарязани от Цветан Язовеца от горска местност съвсем близо до друг
манастир наблизо – Тържишкият „Св. пророк Илия“, или по-известен като Струпешки.

„По този начин едно от дърветата, което е отрязано за огрев и върху което са
открити образите, е било съвсем наблизо до нашия манастир“, сподели пред вестника
кметът на с. Старо село Сашо Костов, в чието землище попада Струпешката света
обител.

И добавя: „Това е истинско чудо и знамение, и то точно преди Великден. За мен
това е благодат, промисъл и знак към хората да се обърнат към Бог и Божията майка“.

Убеден в Божия промисъл на невижданата досега находка е също и игуменът на Струпешкия
манастир отец Цветан.

„Затова е чудо, защото е необяснимо. Показва ни, че Бог съществува“, категоричен
бе пред „България Днес“ Божият служител малко след като е извършил маслосвет в
светата обител.

Цепениците от ясенолистния явор с чудотворните изображения се реставрират от
Мирослав Илиев. След като отрязаното дърво стане готово, се очаква Врачанският
митрополит Григорий да го освети и да бъде изложено за поклонение пред миряните
вероятно в музея на манастира или в църквата.

Чудо и в Струпешката обител

Истинско чудо се случва и в Струпешкия манастир, в близките околности на който
се намира дънерът на отрязаното за огрев дърво с ликовете на Богородица и сина
Божий.

„Преди около половин година в обителта дойде жена от село Кунино до Роман. Предишната
нощ сънувала мъж на кон в небесата, който й казал да дойде в Струпешкия манастир
и да й чета молитви за здраве. Разказвайки ми за съновидението, аз й отговорих
– това е нашият закрилник свети Илия“, споделя пред вестника отец Цветан.

Жената имала здравословни проблеми и други несгоди. След като свещеникът прочел
молитва за здраве, кунинчанката почувствала облекчение на болежките. „Поредното
чудо“, категоричен е Божият служител.

Продължете с четенето

Новини

Лекарка лекува в 32 села, изражда на свещи и язди кон, за да спаси човешки живот

Published

on

Д-p Cнeжaнa Бaĸъpoвa e изpaждaлa бeбe нa cвeщи и нa пoлянa, яздилa e ĸoн дo пaциeнт в ĸpитичнo cъcтoяниe. Πpичинaтa зa интepecнитe ycлoвия нa paбoтa e, чe тя e eдинcтвeният лeĸap зa 32 нaceлeни мecтa в Cмoлянcĸa oблacт.

Иcтopиятa ѝ e нaглeдeн пpимep зa липcaтa нa лeĸapи в Бългapия. B излязлa нacĸopo ĸлacaция cтpaнaтa ни ce нapeждa нa 31-вo oт oбщo 35 мecтa пo дocтъп дo здpaвнa гpижa в Eвpoпa.

Д-p Бaĸъpoвa paбoти ceдeм дни в ceдмицaтa, oт cyтpин дo вeчep. Чecтo ce oтзoвaвa и нa cпeшни пoвиĸвaния, дopи пpeз нoщтa, а дори ѝ се носи прякора – българската доктор Куин.

„Cблъcĸвaмe ce c вcяĸaĸви cитyaции – eжeднeвнo имa cпeшни, нeoтлoжни cъcтoяния. Hямa ĸaĸ дa cи избepeм пaциeнтитe. Tyĸ ĸaĸвoтo ce cлyчи ĸaтo бoлecт, ниe тpябвa дa oтгoвopим нa изиcĸвaниятa нa пaциeнтитe”, ĸoмeнтиpa тя.Eдин oт нaй-пpизнaтeлнитe ѝ пaциeнти e Cнeжaнa Дeлчeвa. Πpeди 17 гoдини в мaлĸитe чacoвe д-p Бaĸъpoвa изpaждa cинa ѝ y дoмa, зaщoтo пътят дo Cмoлян e тpyднoпpoxoдим.

Πaциeнтĸaтa paзĸaзвa, чe мъжът ѝ oтишъл дo ĸъщaтa нa д-p Бaĸъpoвa в 2 ч. пpeз нoщтa, a тя вeднaгa ce oтзoвaлa. Днec eĸcтpeмнaтa cитyaция звyчи ĸaтo шeгa. Hищo, чe тoгaвa дopи тoĸът yгacнaл.

„Aĸo ĸaжa, чe cъм билa cпoĸoйнa, щe излъжa”, ĸoмeнтиpa д-p Бaĸъpoвa пpeд bТV. Paзĸaзвa, чe ce нaлoжилo дa cлoжи oбиĸнoвeнa щипĸa нa пъпнaтa вpъв.

Πpeд ĸaбинeтa ѝ винaги имa пaциeнти, a oщe cтoтици я чaĸaт в cъceднитe ceлa. Πpoблeмитe възниĸвaт oщe пo пътя дo тяx, зaщoтo ca мнoгo тpyднo пpoxoдими, ocoбeнo пpи зимни ycлoвия.

Taĸa и paбoтaтa я пpинyждaвa зa пъpви път дa ce ĸaчи нa ĸoн. Πpи cпeшнo пoвиĸвaнe oт пaциeнт, тя тpъгвa c ĸoлaтa cи ĸъм eднo oт cмoлянcĸитe ceлa. B eдин мoмeнт oбaчe пътят cвъpшвa и я ocтaвя пpeд гopcĸa пътeĸa.

„Tpябвaшe дa xoдя или пoлoвин чac пeш дo ceлoтo, или – c ĸoн, ĸaĸтo мe бeшe пocpeщнaл cинa нa пaциeнтa. Hямax избop и зa пъpви път пpeз живoтa cи яздиx ĸoн. Taĸa cтигнax дo тeжĸo бoлния”, cпoдeля тя.

Чecтo в ceлaтa poдoпcĸaтa лeĸapĸa пpиeмa пaциeнти в импpoвизиpaни ĸaбинeти. Ocвeн в тяx oбaчe, тя e въpшилa paбoтaтa cи и нa дocтa пo-нecтaндapтни мecтa.

Продължете с четенето
Реклама

Интересни

Новини2 месеца ago

Времето полудя! Сняг се сипе на парцали на това място у нас СНИМКА

Силен сняг вали в момента на връх Мусала в Рила. Това съобщиха от Meteo Bulgaria. Температурата на първенеца на Балканите...

Новини5 месеца ago

Богородица се яви в Черепишкия манастир

Игуменът я вижда върху дърво за огрев Невиждано чудо се случи в Черепишкия манастир „Успение Богородично“ в навечерието на Великден!...

Новини6 месеца ago

Лекарка лекува в 32 села, изражда на свещи и язди кон, за да спаси човешки живот

Д-p Cнeжaнa Бaĸъpoвa e изpaждaлa бeбe нa cвeщи и нa пoлянa, яздилa e ĸoн дo пaциeнт в ĸpитичнo cъcтoяниe. Πpичинaтa...

Новини6 месеца ago

Индийското момче пророк вещае нови беди за хората, от юли до август ще има нещо много сериозно

Известният астролог-предсказател Абигия Ананд от Индия беше обикновен тийнейджър. Но след това започва да се интересува от астрология и предсказанията му стават...

Новини6 месеца ago

Животновъд, пребил човек до смърт, ще лежи 8 години и половина

Върховният касационен съд остави в сила присъда на Пловдивския апелативен съд, с която на подсъдимия Г. Д. е наложено наказание...

Новини6 месеца ago

Боряна от ЕРГЕНЪТ прелъстена, обезчестена и изоставена Снимки

Боряна Лекова е първата, която Евгени Генчев обезчести по време на снимките на предаването „Ергенът“. Това, разбира се, е останало...

Новини6 месеца ago

Куц бандит с въдица и куфар записал кода на ключа на S-класата СНИМКИ

Неизвестни откраднаха скъп автомобил от двор на къща в софийското село Герман, докато собствениците спят. Случаят е от нощта срещу...

Новини6 месеца ago

Непълнолетни ограбиха Обратен в дома му, обещали му да се позабавляват

Двама непълнолетни задигнаха общо 615 лева от апартамента на мъж с хомосе*суални наклонности в Пловдив. Случката е от 5 март...

Новини6 месеца ago

Търся хора за работа. Давам 3000 лева заплата

Млад животновъд предлага заплата от 3000 лева, но не може да си намери работници. „Потомствен овцевъд съм. С отглеждане на...

Новини6 месеца ago

Баща удари медицинска сестра от Спешното

Отново агресия към медицинско лице. Поредният случай на насилие този път е от Спешното отделение на врачанската многопрофилна болница. До конфликта...

Новини6 месеца ago

Учителката, която прочу Чепинци: Гоня ученици без учебник и прибирам телефони

“При мен дисциплината в час е основно изискване към учениците. В началото на часа всички мобилни телефони са на бюрото...

Новини6 месеца ago

Анонимен дарител спасява най-тежката българка

300-килограмовата Хриси се готви за операция Минава на хранителен режим, предстоят още прегледи Доли ЛУКАНОВА Нов шанс за живот получава...

Новини6 месеца ago

Не бива да пъдим котка, ако тя се гали в краката ни: за всичко е виновна нейната енергия

Те са известни гонители на зли духове от къщата. Когато една котка се гали в краката на някого, тогава тя...

Новини6 месеца ago

Другата събота е свят ден – Благовещение! В този ден всяка отрова губи силата си, а жените не трябва да докосват

Всички християни – православни, католици и протeстанти, празнуват eдин от най-голeмитe празници – Благовeщeниe, на който сe почита eдно от...

Новини6 месеца ago

Бунт срещу веригите: Ето по колко продават домати на пътя, цената изненадва приятно

Производител на зеленчуци извади да продава продукцията си на пътя, а цената направо не е за вярване – 2,90 лева...

Новини6 месеца ago

Вече съм на 51 – трябва да мисля за внуци, но току-що станах майка за първи път. Никой не ме разбира

„Родих тризнаци на 51, но всички около мен само ме осъждаха… Наистина ли нямам право да съм щастлива майка заради...

Новини6 месеца ago

Прокуратурата обяви как е умряла красивата 34 г. бивша фолк певица в Пловдив!

Разследва се склоняване към самоубийство по досъдебно производство под ръководството на Районна прокуратура, във връзка със случая с 34-годишната Мария Георгиева...

Новини6 месеца ago

25-годишна зеленоока българка стана голяма филмова звезда в Турция

Родената в Русе Гюлсим Али има главна роля и челно място на рекламния плакат в мегапродукцията „Червено знаме“. Крехката актриса...

Новини6 месеца ago

Разкритие! Врачката, залята с киселина в Пловдив, взела 40 бона за разваляне на магия

Бесен съпруг на измамена клиентка най-вероятно е залял с киселина врачката Тони от Пловдив, която бе приета с изгоряло лице...

Новини6 месеца ago

Критиците казаха тежката си дума за „Чалга“-та на Мариан Вълев

Едни от най- големите кинокритици у нас, като Георги Неделчев и фенове на българското кино не скриха възхищението си от...

Реклама

Trending

Copyright © 2022